www.nongnakhon.com

ขุนแผน หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง จ.ชลบุรี

ขุนแผน

หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดงชลบุรี

อริยะโลกที่ ๖

"พระครูธรรมกิจโกวิท" หรือ "หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล" เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรี มีเมตตาธรรมสูง มักน้อยถือสันโดษ มีนามเดิมว่า จำปี แก้วไพรำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๔๗๐ ในเรือนแพจอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา เขต อ.ไชโย จ.อ่างทอง เมื่อช่วงวัยเด็ก พ่อกับแม่ได้ไปฝากกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง คือ พระครูโกวิทนวการ หรือ หลวงปู่โห้ เจ้าอาวาสวัดวงษ์ภาศนาราม เพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียน ก่อนได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดมะขาม กระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนปัทมโรจน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ในเวลาต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น "ยงยุทธ" หลังจากนั้นเดินทางมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวุฒิศึกษา แถวฝั่งธนบุรี ในกรุงเทพฯ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ สมัครทำงานที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทยทำงานอยู่ระยะหนึ่ง เมื่ออายุ ๒๓ ปี ลางาน ๑๕ วัน บวชทดแทนคุณบิดามารดา ที่วัดบ้านป่า อ.ไชโย จ.อ่างทอง มีพระครูโกวิทนวการหรือหลวง ปู่โห้ เจ้าอาวาสวัดวงษ์ภาศนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิบูลสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอไชโย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระอธิการตี๋ เจ้าอาวาสวัดประสาท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า ธัมมโกสโล ครั้นใกล้ครบกำหนดลางาน ๑๕ วัน จึงตัดสินใจบวชต่อ เพื่อศึกษา พระธรรมวินัย อีกทั้งมุ่งมั่นฝึกฝนกัมมัฏฐาน  มีโอกาสศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน จากหลวงปู่ลิ้ม วัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์ ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ ท่านออกเดินธุดงค์ ผ่านมา จ.ชลบุรี พบว่าบริเวณเขาไม้แดงนั้น มีความร่มรื่นอาณาบริเวณเงียบสงบ ท่านตัดสินใจจะสร้างวัดที่เขาไม้แดง เริ่มจากพัฒนาสร้างศาสนสถานชั่วคราว เป็นกุฏิที่พักสงฆ์ หรือศาลาโรงธรรมอื่นๆ ทำด้วยไม้และมุงด้วยจาก  ต่อมาท่านได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือในเขตภาคตะวันออก ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี ทำให้วัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจริญรุ่งเรืองสืบมา พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๐๙ สร้างบันไดขึ้นยอดเขารวม ๑๔๒ ขั้น พ.ศ.๒๕๑๒ สร้างอ่างเก็บน้ำ พ.ศ.๒๕๒๑ ก่อสร้างอุโบสถจัตุรมุขบนยอดเขา และในปี พ.ศ.๒๕๒๔ มีไฟฟ้าเข้าใช้ภายในวัดจนสำเร็จลุล่วง ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูธรรมกิจโกวิทด้วยความที่หลวงพ่อยงยุทธ เป็นผู้ที่มีชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก หลวงพ่อยงยุทธจึงได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายรุ่น ทั้งเหรียญพระ รูปหล่อ ฯลฯ ได้รับความเลื่อมใสจากบรรดาทหาร ที่นิยมหาพระเครื่องของหลวงพ่อยงยุทธไปคล้องคอติดตัว เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา ท่านมีโรคประจำตัว คือ โรคหัวใจ ต้องเข้าพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ที่ศรีราชา ในวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๔๕ ด้วยโรคถุงน้ำดีอักเสบและโรคหัวใจ

 

มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๔๕ เวลา ๐๕.๔๕ น. สิริอายุ ๗๕ ปี  เดือน พรรษา ๕๒ การจากไปของท่าน สร้างความเศร้าสลดแก่คณะศิษย์และผู้ที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อเป็น อย่างมาก ทั้งนี้ สังขารของหลวงพ่อยงยุทธ คณะกรรมการวัดเขาไม้แดง ได้บรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้คณะศิษย์ได้มากราบไหว้

Visitors: 67,050