หลวงพ่อโบสถ์น้อย

 หลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี พ.ศ. ๒๕๓๐   

      

 

Visitors: 12,592