หลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอรุณอัมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ(ฝั่งธนบุรี)

 หลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ วัดอรุณอัมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ (ฝั่งธนบุรี)  

      

 

Visitors: 11,245