พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ พระกริ่งรุ่น2  วัดธรรมมงคล

 พระกริ่งรุ่น๒ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร วัดธรรมมงคล สุขุมวิท พระโขนง กทม